Süt Grubu

Sığır Süt Yemi 19 PR (3519M)

Ürün Tanıtımı:

Süt yemleri hayvanların sağlığını garanti altına alarak, hayvanların vücut fonksiyonlarının tüm kapasite ile çalışmasını sağlar.

 

Özellikleri:

1.Besin maddeleri gereken dengeleri korumuştur, yüksek süt verimli hayvanların besin maddesine olan ihtiyacını sağlamaktadır.
2.Hayvanların günlük ihtiyacı olan vitamin ve mineral maddeleri içermektedir.
3.Hayvanın laktasyon dönemindeki süt verimini arttırır.
4.Kokusu güzeldir, hayvanların kolayca alışmasını sağlar.
5.Sütün kalitesini arttırır.
6.Her çeşit kaba yem ile birlikte kullanabilir, normalde mısır ile karıştırılıp kullanılırsa verimi daha da yüksek olur.
 
 

Besleme Yöntemi (3519M)

Laktasyon dönemi için silaj yada yonca gibi kaliteli kaba yem ile kullanılmalı. Hayvanlar süt verimine,dönemine ve fiziksel özelliklerine göre uygun şekilde ayrılmalı. TMR değerine uygun yem hazırlanarak kayvanların 24 saat boyunca serbest beslenmeli yada günde en az 2 defa yem hazırlayarak beslemeli. İneklerin geviş getirmesine, kalan yemlere, dışkısına ve bedeb sağlığına dikkat edilmeli ve günlük yem rasyonu hazırlamalı. İneklerin doğumdan sonra değişikliğine dikkat edilmeli ve zamanında tohumlama yapılmalı. Yeterince su vermeli,sulukları temiz tutulmalı.
 
Besin Maddesi Birimi 3519M
Ham Protein % 19
Ham Selüloz % 11
Ham Kül % 7.0
Ham Yağ % 3.0
Ca % 0.9
P % 0.5
Na % 0.4
VA lu/kg 17000
VD lu/kg 6000
VE lu/kg 22
Cu mg/kg 30
Fe mg/kg 20
Mn mg/kg 140
Zn mg/kg 140