Düve ve Kuru Dönem Yemleri

Düve Yemleri (3216)

Ürün Tanıtımı

7- 22 ay arasındaki düvgeler için hazırlanan, protein oranı %16 olan özel yemdir ve direkt olarak kullanılabilir. Düve  yemi doğumdan sonraki 7'inci aydan itibaren kullanılarak doğuma iki ay kalana kadar kullanılabilir. Bu yem,  hayvanların düve dönemi süresince gereken protein, mineral, vitamin gibi tüm maddeleri içerirken; aynı zamanda hayvanlardaki kızgınlık, döl tutma ve gebelik oranlarını arttırır.

 

Özellikleri

1.Kullanımı kolaydır, herhangi bir karıştırma gerekmez.

2.Yemin erkenden tüketimini tembih eden yüksek lezzettedir.

3. İşkembe gelişimini uyaran yüksek sindirilebilirliktedir.

4. Sağlıklı ve hızlı gelişimi sağlama ve en uygun besleme için gerekli besin maddelerini dengeli oranlarda temin eder.

 

Beslenme Yöntemi(3216)

Yüksek kaliteli kuru otla birlikte beslenirse işkembenin gelişmesine katkıda bulunur ve sindirim sisteminin iyi gelişmesine kolaylık sağlar. Yüksek enerjili yemler ile beslenmesi önerilmez. Vücut skoru 2.8 - 2.9 derecede olanlar için kullanılır ve çok şişman yada çok zayıf hayvanlar için kullanılmaz. 14-16 ay arasında tohumlama yapılmalıdır. Ağırlığı yaklaşık 340 kg ve boyu ise 130 cm ‘den yüksek olmalıdır. Düveler için belirli sürelerde gebelik kontrolü yapmalı, eğer tutmazsa nedeni araştırmalı ve tedavi uygulanması gerekir. Gebe kaldıktan sonra diğer ineklerden ayrılıp beslenmeli. Bu dönemdeki inekler için her 150 kg canlı ağırlık için 1kg yem ile beslenmeli, kaliteli kuru ot ve silaj verilmelidir. Hayvanlar için yeterince su temin edilmelidir.

 

Besin Maddesi Birimi Düve Yemi 3216
Ham Protein % 16
Ham Selüloz % 12
Ham Kül % 8
Ham Yağ % 3.0
Ca % 1.0
P % 0.5
Na % 0.3
VA lu/kg 35000
VD lu/kg 12000
VE lu/kg 40
Cu mg/kg 30
Fe mg/kg 20
Mn mg/kg 140
Zn mg/kg 140