Süt Grubu

Sığır Süt Tamamlayıcı Yemi 21 PR (3521A)

Ürün tanıtımı:

Kaba yem kaynağına ilave edilebilecek veya yüksek süt verimli sağmal inekleri için %21 ham protein seviyesinde yüksek enerjili ve yüksek mineral içerikli karma süt inek yemi.

 

Özellikleri:

1.Besin maddeleri gereken dengeleri korumuştur, yüksek süt verimli hayvanların besin maddesine olan ihtiyacını sağlamaktadır.
2.Hayvanların günlük ihtiyacı olan vitamın ve mineral maddeleri içermektedir.
3.Hayvanın laktasyon dönemindeki süt verimini arttırır.
4.Kokusu güzeldir, hayvanların kolayca alışmasını sağlar.
5.Sütün kalitesini arttırır.
6.Her çeşit kaba yem ile birlikte kullanılabilir, normalde mısır ile karıştırılıp kullanılırsa verimi daha da yüksek olur.
 
 

Beslenme Yöntemi(3521A)

Gerçek süt verimi ve mevcut hammaddeye göre, laktasyon dönemi inekleri bu yem ile beslenebilir. Bu ürün laktasyon dönemi inekleri için hazırlanmıştır ve direk kullanılabilir. İlk başlangıçta çok az verilmeli ve yavaşça yem geçişi yapılmalıdır. Yem geçişi en fazla 15 günde tamamlanmalıdır. Bunun yanında kaliteli kaba yem ve su verilmelidir. İş bu yem çeşidi diğer hayvanlar için yada diğer dönemler için kullanılmaz.Yem temiz ve kuru bir yerde depolanmalıdır.
 
 
 
Besin Maddesi Birimi 3521 A
Ham Protein % 21
Ham Selüloz % 8.0
Ham Kül % 7.0
Ham Yağ % 3.5
Ca % 0.9
P % 0.6
Na % 0.4
VA lu/kg 17000
VD lu/kg 6000
VE lu/kg 22
Cu mg/kg 30
Fe mg/kg 20
Mn mg/kg 140
Zn mg/kg 140