BESİ GRUBU

Besi Bitirme Yemi PR (5013)

Ürün Tanıtımı:

5013 ürünü besi hayvanlarının tüm besleme dönemi için kullanılır. Yemin özelliği et kalitesini ve verimini arttırır, besi hayvanlarının daha hızlı ve daha sağlam gelişmesini sağlayarak istenilen hedefe ulaştırır

 

Özellikleri

1.Besi hayvanlarının temel ihtiyacı olan enerji,ham protein, vitamin, mineral gibi tüm maddeleri içermektedir.

2.Kokusu güzeldir, hayvanların kolayca alışmasını sağlar.

3.Sindirilebilirliği ve yemden yararlanma oranı yüksektir.

4.Besi hayvanlarının, hızlı ve sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlar.

 

Beslenme Yöntemi(5013)

Kullanmaya başlarken hayvanların yeme alışmasını sağlamak için yemin yavaş yavaş değiştirilmesi gerekir. Normal de bir yemden başka bir yeme geçmek için en az 7-15 gün gerekir. Normalde hayvanların beden ağırlığının %1-2 arasında New Hope Besi Yemi uygulanmalıdır. New hope besi yemi kullanırken, aynı zamanda kaliteli sılaj ve kuru ot verilmesi tercih edilmeli Her gün 3 defa yem verilmeli. Kaliteli kaba yem ile karıştırılıp kullanılmalı Sürekli temiz,taze ve bol su bulundurulmalı.
 
Besin Maddesi Birimi 5013
Ham Protein % 13
Ham Selüloz % 14
Ham Kül % 7.0
Ham Yağ % 3.0
Ca % 1.2
P % 0.4
Na % 0.4
VA lu/kg 17000
VD lu/kg 6000
VE lu/kg 22
Cu mg/kg 30
Fe mg/kg 20
Mn mg/kg 140
Zn mg/kg 140