Buzağı Düve Grubu

Buzağı Büyütme Yemi (3117)

Ürün Tanıtımı

Buzağların dödüncü haftasından altıncı ayın sonuna kadar olan beslenmelerinde genç buzağılar için gereken mineral ve vitamin dahil tüm besin maddelerini içermektedir.

 

Özellikleri

  1. İştah açıcı ve lezzetli olmasından dolayı yemin erkenden tükenmesini sağlar
  2. İşkembelerin gelişmesini hızlandırarak yemden yararlanmasını artırır.
  3. Buzağıların vücut direncive dayanıklığı artırır.

 

Beslenme Yönetimi (3117)

3-4 Aylık Buzağıların Beslenme Şekli; New Hope Buzağı Büyütme yeminden günlük 1.0 -2.0 kg, kaliteli kuru otlardan günlük 2-3 kg ve yeterince su ile beslenmeli.

5-6 Aylık Buzağıların Beslenme Şekli; 1.0 - 2.0 kg/Gün New Hope Buzağı Büyütme yemi günlük 1.5 - 2.5 kg kaliteli kuru ot 2-3 kg kaliteli kuru ot 2-3 kg/gün, az miktarda silaj ve yeterince su ile beslenmeli.

 

Ürün Besin Madde Değerleri

Besin Maddesi Birimi 3117
Ham Protein % 17
Ham Selüloz % 13
Ham Kül % 6.5
Ham Yağ % 3.0
Ca % 1.1
P % 0.45
Na % 0.25
VA lu/kg 8000
VD lu/kg 1280
VE lu/kg 45
Cu mg/kg 30
Fe mg/kg 20
Mn mg/kg 140
Zn mg/kg 140